GRUPURI DE LUCRU

Grupul de lucru privind ajustarea cadrului normativ pentru elaborarea Conceptului actului notarial electronic și activității notariale electronice Grup de lucru creat prin OMJ nr. 141 din 06.06.2022, în componența: Ciobanu Stela – secretar general, Ministerul Justiției. Președintele grupului de lucru Sandu Ina – notar, teritoriul de activitate r. Telenești, secretarul...