Concurs pentru selectarea persoanei juridice

Camera Notarială, anunță concurs pentru selectarea persoanei juridice responsabile de confecționarea registrelor notariale.             Persoanele interesate pot obține informația referitoare la: structura, conținutul, calitatea registrelor, numărul registrelor și alți parametri, la numărul de telefon: 022-000-702.

Corespondența Camerei Notariale

Vă informăm că a fost postată pe site corespondența Сamerei Notariale (anul 2019). Accesul la corespondența se realizează prin meniul principal, în punctul "Notarilor". https://cnm.md/

Conectare MConect la registrele de publicitate.

Stimați notari, bună ziua. Noi continuăm procedura de încheiere a contractelor de schimb de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConect). După primii 21 de notari, care au semnat contractul cu AGE în formă electronică și deja au acces la 7 registre de stat, este necesar de transmis lista a...

Conectări la registrele de publicitate.

Stimați notari, bună ziua.Începem procedura de încheiere a contractelor de schimb de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConect).  Pentru o eficientizare a procedurii, se propune un proiect pilot pentru a verifica aspectele tehnice și procedurale. Astfel, este necesar de transmis lista a 20 de notari  ce doresc să participe...

Începând cu luna octombrie curent, Camera Notarială va emite facturile fiscale pentru achitarea cotizațiilor în format electronic ”E-factura„

Stimați notari, În vederea optimizării resurselor financiare, materiale și de timp,  suportate de atât de către Camera Notarială cât și de notari,  în legătură cu emiterea, pe suport de hârtie, a facturilor fiscale pentru achitarea de către notari a contribuțiilor lunare obligatorii, și ținând cont că notarii au oblligația legală...

Camera Notarială anunță organizarea unei mese rotunde cu tema: ”Viziunea notarilor asupra instituției moștenirii conform Codului Civil modernizat”

În legătură cu demersul parvenit din partea deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Lebedinschi Adrian, privind expunerea opiniei comunității notariale referitoare efectele implementării în practică a prevederilor conținute în Cartea IV din Codul Civil modernizat ”Moștenirea”, Camera Notarială anunță organizarea unei mese rotunde cu tema: ”Viziunea notarilor asupra instituției moștenirii conform...

La data de 18 noiembrie Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal organizează cursuri de instruiri

Stimați notari, Vă informăm că la data de18 noiembrie Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal organizează cursuri de instruiri cu tematica: „Cerințele și principiile de protecție a datelor cu caracter personal prin prisma noului proiect de lege privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor noului Regulament...