Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist în domeniul juridic Direcția  formare profesională inițială și continuă, Aparatul de specialitate. Obiectivul postului: Asigură organizarea cursurilor de perfecționare continuă a pregătirii profesionale a notarilor și de instruire a notarilor stagiari. Atribuții...

Anunț

Camera Notarială din Republica Moldova solicită cerere de ofertă pentru selectarea companiilor, instituțiilor, experților și specialiștilor în vederea consultării și elaborării cadrului normativ și a cerințelor tehnice necesare digitalizării activității notariale.Ofertele urmează a fi depuse până pe 30.01.2023 pe adresa de email camera.notarială@cnm.md  sau la sediul, la adresa mun.Chișinău, str.București...

Anunț!

În legătură cu organizarea de către Comisia de concurs din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova, a concursului pentru selectarea membrului Comisiei de licențiere și a supleantului acestuia, din rîndul reprezentanților societății civile, în temeiul pct. 18 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiei de licențiere a activității notariale și...

Anunț!

În conformitate cu prevederile art.45 lit.g) din Legea nr.69/2016 și art.15 din Legea nr. 308/2017, în activitatea sa, Camera Notarială are competența de a supraveghea respectarea de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Conform pct.5 lit.b.) din Regulamentul privind verificarea respectării de către...

ANUNȚ! Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit financiar.

Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit financiar.  Obiectul auditului             Entitatea de audit selectată va efectua auditul financiar al Camerei Notariale  pentru anii 2019, 2020, 2021.             Entitatea de audit va avea acces, cu respectarea condițiilor de confidențialitate, la toate documentele...