Anunt

Camera Notarială anunță concurs de oferte pentru contractarea unui expert în scopul elaborării analizei impactului în procesul de fundamentare a proiectelor actelor normative privind plățile notariale. Oferta urmează să conțină: date generale;informație despre experiența în domeniu;documente justificative; prețul serviciilor; declarația privind lipsa conflictului de interese;alte acte relevante. Oferta urmează a...

Concurs ocuparea funcției specialist/specialistă în management și organizare

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist/specialistă în management și organizare Secția financiar administrativă și resurse umane, Direcția managment institutional, Aparatul Administrativ Obiectivul postului: Asigură elaborarea planurilor, proiectelor de buget și a rapoartelor de executare a acestora, organizarea achizițiilor...

Concurs ocuparea funcției specialist în domeniul juridic

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist în domeniul juridic Direcția analiză, elaborare și supraveghere, Aparatul de specialitate. Obiectivul postului: Asigurarea realizării competențelor Camerei Notariale de analiză și generalizare a practicii notariale și asigurarea unei practici notariale uniforme, de...

Concurs ocuparea funcției de secretar

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Secretar Secția secretariat și arhivă, Direcția managment instituțional, Aparatul administrativ Obiectivul postului: Asigurarea lucrărilor de secretariat și arhivă în cadrul Camerei Notariale. Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Camerei Notariale, comisiilor, grupurilor de lucru...

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist în domeniul juridic Direcția  formare profesională inițială și continuă, Aparatul de specialitate. Obiectivul postului: Asigură organizarea cursurilor de perfecționare continuă a pregătirii profesionale a notarilor și de instruire a notarilor stagiari. Atribuții...

Anunț

Camera Notarială din Republica Moldova solicită cerere de ofertă pentru selectarea companiilor, instituțiilor, experților și specialiștilor în vederea consultării și elaborării cadrului normativ și a cerințelor tehnice necesare digitalizării activității notariale.Ofertele urmează a fi depuse până pe 30.01.2023 pe adresa de email camera.notarială@cnm.md  sau la sediul, la adresa mun.Chișinău, str.București...

Anunț!

În legătură cu organizarea de către Comisia de concurs din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova, a concursului pentru selectarea membrului Comisiei de licențiere și a supleantului acestuia, din rîndul reprezentanților societății civile, în temeiul pct. 18 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiei de licențiere a activității notariale și...

Anunț!

În conformitate cu prevederile art.45 lit.g) din Legea nr.69/2016 și art.15 din Legea nr. 308/2017, în activitatea sa, Camera Notarială are competența de a supraveghea respectarea de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Conform pct.5 lit.b.) din Regulamentul privind verificarea respectării de către...

ANUNȚ! Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit financiar.

Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit financiar.  Obiectul auditului             Entitatea de audit selectată va efectua auditul financiar al Camerei Notariale  pentru anii 2019, 2020, 2021.             Entitatea de audit va avea acces, cu respectarea condițiilor de confidențialitate, la toate documentele...