Anunț!

În legătură cu organizarea de către Comisia de concurs din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova, a concursului pentru selectarea membrului Comisiei de licențiere și a supleantului acestuia, din rîndul reprezentanților societății civile, în temeiul pct. 18 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiei de licențiere a activității notariale și...

Anunț!

În conformitate cu prevederile art.45 lit.g) din Legea nr.69/2016 și art.15 din Legea nr. 308/2017, în activitatea sa, Camera Notarială are competența de a supraveghea respectarea de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Conform pct.5 lit.b.) din Regulamentul privind verificarea respectării de către...

ANUNȚ! Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit financiar.

Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit financiar.  Obiectul auditului             Entitatea de audit selectată va efectua auditul financiar al Camerei Notariale  pentru anii 2019, 2020, 2021.             Entitatea de audit va avea acces, cu respectarea condițiilor de confidențialitate, la toate documentele...