Anunț privind rezultatele concursului de selectarea a Secretarului general al Camerei Notariale

Anunț privind rezultatele concursului de selectarea a Secretarului general al Camerei Notariale Urmare a desfășurării probei II a concursului pentru selectarea Secretarului general al Camerei Notariale (proba interviului) care a avut loc la data de 12 mai 2023, în temeiul pct. 4.20 din Regulamentul cu privire la stabilirea condițiilor de...

Anunț!

Comisia de concurs pentru selectarea Secretarului general al Camerei Notariale anunță despre desfășurarea etapei a II a concursului pentru selectarea Secretarului general al Camerei Notariale – interviul, pentru data de 12 mai 2023, ora 15.00, care va avea loc la sediul Camerei Notariale (mun. Chișinău, str. București 90, of. 16),...

CONCURS pentru ocuparea funcției de secretar general al Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de Secretar general al Camerei Notariale I. Scopul și sarcinile de bază ale funcției: - gestionarea economico-financiară a Camerei Notariale; - reprezentarea Camerei Notariale în fața autorităților publice, inclusiv a instanțelor judecătorești, în fața persoanelor fizice și juridice în limitele necesare pentru exercitarea...

Anunț!

Comisia de concurs pentru selectarea Secretarului general al Camerei Notariale anunță despre desfășurarea etapei a II a concursului pentru selectarea Secretarului general al Camerei Notariale – interviul, pentru data de 30 martie 2023, ora 08.30, care va avea loc la sediul Camerei Notariale (mun. Chișinău, str. București 90, of. 16),...

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de secretar general

CONCURS pentru ocuparea funcției de secretar general al Camerei Notariale, (termen limită 16.03.2023) Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de secretar general al Camerei Notariale Scopul și sarcinile de bază ale funcției:reprezentarea Camerei Notariale în raport cu terții, pe domeniile ce intră în competenta sa;gestionarea economico-financiară a Camerei Notariale;asigurarea...

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist în domeniul juridic Direcția analiză, elaborare și supraveghere, Aparatul de specialitate. Obiectivul postului: Asigurarea realizării competențelor Camerei Notariale de analiză și generalizare a practicii notariale și asigurarea unei practici notariale uniforme, de participare în procesul de elaborare și aprobare a actelor...

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist/specialistă în management și organizare Secția financiar administrativă și resurse umane, Direcția managment institutional, Aparatul Administrativ Obiectivul postului: Asigură elaborarea planurilor, proiectelor de buget și a rapoartelor de executare a acestora, organizarea achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, precum și organizarea şi...

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Secretar Secția secretariat și arhivă, Direcția managment instituțional, Aparatul administrativ Obiectivul postului: Asigurarea lucrărilor de secretariat și arhivă în cadrul Camerei Notariale. Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Camerei Notariale, comisiilor, grupurilor de lucru etc. Atribuții de funcție: - completarea și asigurarea ținerii...

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de: Specialist în domeniul juridic Direcția  formare profesională inițială și continuă, Aparatul de specialitate. Obiectivul postului: Asigură organizarea cursurilor de perfecționare continuă a pregătirii profesionale a notarilor și de instruire a notarilor stagiari.  Atribuții de funcție: - planificarea cursurilor perfecționare continuă a pregătirii...