Regulamentul privind modalitatea de transmitere spre păstrare provizorie a stampilei notarului la Camera Notarială

Aprobat prin decizia Consiliului Camerei Notariale Nr.1 din 05.06.2017 REGULAMENTUL privind modalitatea de transmitere spre păstrare provizorie a stampilei notarului la Camera Notarială I. DISPOZIŢII GENERALE 1. Prezentul Regulament a fost elaborat în temeiul art.41 alin.(6), art. 42 alin.(7) ale Legii nr.69 din 14.04.2016 “Cu privire la organizarea activităţii notarilor”...

Reguli privind modul de înregistrare, evidență și verificare a specimenelor de semnătură a traducătorilor autorizați

Aprobată de către Consiliul Camerei NotarialePrin Decizia nr.2Din data de 04.03.2019 Reguli privind modul de înregistrare, evidență și verificare a specimenelor de semnătură a traducătorilor autorizați 1. Prezentele reguli sunt elaborate conform art.48 al.5 Legii nr.246 privind procedura notarială, în scopul stabilirii modului de înregistrare, evidenţă şi verificare de către...

STATUTUL CAMEREI NOTARIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

adoptat de Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.158/2018 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 23.07.2021 STATUTUL CAMEREI NOTARIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. (1) Camera Notarială este o...