Actele Comisiei de licențiere:

Componența:

Conform Ordinului № 84 din 26-03-2019
cu privire la constituirea Comisiei de licențiere a activității notariale:

1. Se constituie, pentru un mandat de doi ani, Comisia de licențiere a activității notariale, în continuare – Comisia, în următoarea componență:

Ababii Eduard, avocat;

Balan Petru, avocat;

Florea Adelina, notar;

Sîrcu Diana, director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei;

Pistriuga Vitalii, notar;

Poalelungi Elena, sef adjunct Direcția profesii și servicii juridice; Ministerul Justiției;

Popovici Adrian, notar.

2. Se numesc în calitate de membri supleanți ai Comisiei:

– Glavan Ion, consultant superior Direcția elaborare acte normative, Ministerul Justiției;

– Izdebschi Natalia, notar;

– Nicolaescu Gheorghe, director Agenția Resurse Informaționale Juridice;

– Rusu Viorel, lector universitar.

3. Se desemnează doamna Patrașcu Natalia, consultant principal, Direcția elaborare acte normative, Ministerul Justiției, în calitate de secretar al Comisiei.