Actele Comisiei de licențiere:

Componența:

Conform Ordinului № 84 din 26-03-2019
cu privire la constituirea Comisiei de licențiere a activității notariale:

1. Se constituie, pentru un mandat de doi ani, Comisia de licențiere a activității notariale, în continuare – Comisia, în următoarea componență:

Angela Popil, avocat;

Constantin Chira, avocat;

Constanța Obadă, notar;

Ion Glavan, șef adjunct Direcția elaborare acte normative, Ministrul Justiției;

Ludmila Ous, avocat;

Iana Secrieru, notar;

Maria Bobeico, notar.

2. Se numesc în calitate de membri supleanți ai Comisiei:

Marcel Moraru, șef Cabinetul ministrului justiției;

Lucia Lebedi, consultant principal Direcția avizare acte normative, Ministerul Justiției;

Corina Cristea, șef-adjunct Direcția avizare acte normative, Ministerul Justiției;

Aliona Rusnac, avocat.

3. Se desemnează doamna Olesea Sîci-Borodin, șef Serviciu petiții și relații cu publicul, Ministerul Justiției – în calitate de secretar al Comisiei.