Actele Colegiului disciplinar:

Componența:

Conform Ordinului №109 din 22-04-2019 cu privire la constituirea Colegiului disciplinar al notarilor:

Se constituie, pentru un mandat de patru ani, Colegiul disciplinar al notarilor (în continuare – Colegiul), în următoarea componență:

1. Kiseliova Olga, notar

2. Lupu Mihai, avocat

3. Roșca Valentin, avocat

4. Rusu Cristina, șef Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției

5. Rusu Lilia, șef Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Justiției,

6. Soltan Roman, notar

7. Stahurschi Alexandru, notar

Se numesc în calitate de membri supleanți ai Colegiului:

1. Bloșenco Andrei, notar

2. Cîrlan Vladislav, șef-adjunct Direcția elaborare acte normative, Ministerul Justiției

3. Petroman Ludmila, șef Direcția avizare acte normative, Ministerul Justiției

Se desemnează doamna Bordianu Natalia, consultant principal, Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției, în calitate de secretar al Colegiului.