Reuniunea Comisiilor juridice din Parlamentul Republicii Moldova si Senatul României

La data de 06 aprilie 2023 în Parlamentul Republicii Moldova a avut loc a patra reuniune a Comisiei Juridice de numiri şi imunităţi din Parlamentul Republicii Moldova cu entitatea omoloagă Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senatul României. În cadrul vizitei au fost constituite grupuri de lucru tematice, care au acoperit întreg spectrul profesiilor juridice. Din grupul de lucru destinat profesiei de notar au făcut parte parlamentari din ambele foruri legislative, Președintele  Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senatul României, Dl Cristian Augustin Niculescu Ţâgârlaş, Dna senator Claudia Mihaela Banu, Vice-președintele Comisiei Juridice de numiri şi imunităţi din Parlamentul Republicii Moldova Dna Veronica Roșca, deputatul Artemie Catanoi, reprezentanții Agenției de Guvernare electronică din Republica Moldova  şi reprezentanții Camerei Notariale din Moldova: Președintele Camerei Notariale Dna Chirtoacă Lilia, membrul Consiliului Dna Teleucă Aliona, notarii Dna Iftodi Victoria, Dna Țurcan Daniela și Dl Pistriuga Vitalie.

    Pentru buna desfășurare a discuțiilor în cadrul grupului de lucru destinat notarilor a fost propusă o agendă de lucru care a inclus problema digitalizării activității notariale, accesului notarilor la Registrele electronice, dar și a identificării unor proceduri speciale aplicate în activitatea notarială din România și din Republica Moldova.

 Au fost discutate subiecte de interes comun pentru notarii din România și Republica Moldova, la acele aspecte legislative care pot fi îmbunătățite, astfel încât sistemul notarial să funcționeze cât mai eficient. Participanții s-au axat pe susținerea parcursului european al R. Moldova și armonizării legislației Republicii Moldova cu legislația europeană.

    Pe marginea discuțiilor cu privire la digitalizarea activității notariale, au fost abordate subiecte de actualitate, inclusiv dat fiind faptul că Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în prima lectură Proiectul nr. 73 (https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6395/language/ro-RO/Default.aspx), care vizează notariatul electronic. S-a punctat că fără notari aceste modificări nu pot fi aplicate. Membrii grupului au  pledat pentru o deschidere în vederea implementării noilor tehnologii informaționale în activitatea notarială, în măsura în care acest fapt nu ar pune în pericol securitatea raporturilor juridice de drept privat și nu ar afecta natura juridică a activității notariale, fiind expuse pozițiile senatorilor români, deputaților din Republica Moldova, a reprezentanților de la eGov și notarilor prezenți.

Președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senatul României, Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș a menționat că la momentul de față în Senatul, cât și în Camera Deputaților există dezbateri pentru compatibilizarea legislației române cu necesitatea de modernizare, de informatizare, de digitalizare, pe care le impun cerințele europene și pe care le-ar putea implementa și legiuitorii din Republica Moldova.

Dna Senator Claudia Mihaela Banu, notar în funcție, a poziționat foarte clar și concret opinia sa raportată la digitalizarea activității notariale, atenționând că acest proces trebuie realizat în mod obligatoriu, dar cu maximă prudență, atenție și echilibru, astfel încât  să nu  vină în contradicție cu scopul și obiectivele notariatului. Actul notarial electronic trebuie să corespundă condițiilor cerute actului autentic în forma sa clasică, pentru a beneficia de forța probantă și forța executorie, a menționat Dna Senator Claudia Mihaela Banu.

Reprezentanții comunității notariale s-au expus cu privire la oportunitatea gestionării Registrelor electronice adiacente activității notariale de către Camera Notarială, fapt susținut întru totul de toți participanții prezenți. La fel notarii au solicitat o atitudine cât mai promtă cu privire la accesul notarilor la bazele de date necesare desfăşurării activităţii reciproce, proceduri existente doar în legislaţia notarială a Republicii Moldova.

   Membrii grupului de lucru au dezbătut aspecte care ţin de accederea tinerilor în profesia de notar, dar mai ales în vederea identificării unor mecanisme eficiente si iniţiative comune pentru clarificarea unor aspecte la acest capitol.

    În final, toți cei prezenți și-au exprimat dorința de a continua acest dialog în acest format, cu axarea mai mult pe detalii, care să fie promovate în practică și, la necesitate, în legislația. Notarii au primit asigurări de la parlamentarii ambelor foruri legislative, că vor beneficia de sprijin şi asistenţă în toate proiectele initiate in vederea dezvoltării și modernizării sistemului notarial din Republica Moldova.

Share on print