Vizita de lucru a Domnului Richard Bock în Republica Moldova

În perioada 20 – 22 martie 2023, Camera Notarială din Republica Moldova a fost onorată de prezența Dlui Richard Bock, consilier de justiție, reprezentant împuternicit al Camerei Federale a Notarilor din Germania pentru relații internaționale, președintele Comisiei pentru Cooperarea Notarială Internațională din cadrul Uniunii Internaționale a Notariatului Latin, care a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova.

În cadrul vizitei planificate, Dl Richard Bock, a avut o întrevedere în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități din Parlamentul Republicii Moldova, la care au participat Președintele Comisiei, Dna Stamate Olesea, și membrii Comisiei, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, Dna Roșca Veronica, Dl Lebedinschi Adrian, Dl Cătănoi Artemie, Dl Chiriac Igor, Dna Calinici Alina, membrii Consiliului Camerei Notariale în componența deplină, și un grup de notari. Discuțiile au fost axate pe experiența Camerei Federale a Notarilor din Germania în digitalizarea activității notariale cu menținerea importanței autentificării notariale,   îndeplinirea actului notarial la distanță, crearea arhivei notariale electronice, dar și expunerea de recomandări privind cadrul normativ în stabilirea plăților notariale.

În contextul colaborării Ministerului Justiției cu Camera Notarială pentru modificarea cadrului legal în domeniile privind plățile notariale, digitalizarea activității notariale, arhiva notarială și rolul notarului la înregistrarea dreptului de proprietate în registrul bunurilor imobile, a avut loc o  masă rotundă  la 21 martie curent, în vederea schimbului de experiență și preluarea bunelor practici pe aceste segmente. La ședință au participat Ministra justiției, Dna Veronica Mihailov-Moraru, reprezentanții Ministerului Justiției, Agenției Guvernării Electronice, Departamentului Cadastru, I.P. ”Agenția Servicii Publice” și reprezentanții Camerei Notariale. Membrii Camerei Notariale au avut posibilitatea de a participa la discuțiile mesei rotunde în regim online.

De asemenea, Dl Richard Bock s-a întâlnit cu membrii Consiliului Camerei Notariale, în cadrul discuțiilor fiind abordate problemele actuale ale sistemului notarial și proiectele curente în derulare din domeniul notariatului, fiind reiterată susținerea și colaborarea pe viitor între Camerele Notariale din ambele state, promovarea intereselor în cadrul Uniunii Internaționale  a Notariatului Latin, precum și stabilirea statutului de observator al notariatului moldav în cadrul Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană, în contextul obținerii statutului de țară candidată a Republicii Moldova pentru aderarea la UE

Share on print