Anunț!

Comisia de concurs pentru selectarea Secretarului general al Camerei Notariale anunță despre desfășurarea etapei a II a concursului pentru selectarea Secretarului general al Camerei Notariale – interviul, pentru data de 30 martie 2023, ora 08.30, care va avea loc la sediul Camerei Notariale (mun. Chișinău, str. București 90, of. 16), în temeiul pct. 5.5 din Regulamentul cu privire la stabilirea condițiilor de organizare și a modului de desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale, aprobat prin Decizia Consiliul Camerei Notariale nr. 2 din 26.02.2020, cu modificările ulterioare.

La proba interviului au fost admiși următorii candidați:

  1. DRĂGAN Ludmila
  2. POSTOVANU Oleg
  3. SIBOV Angela
Share on print