Popovici Cristina

Cet. Popovici Cristina, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Certificatele de moştenitor legal nr. 4067 din 17.07.2000 şi nr. 223 din 16.01.2009, autentificate de notarul Romanescu Mihai, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.

 

Share on print