Anton Igor

cet. Anton Igor, născut la 31.07.1978, cu domiciliu în Republica Moldova, Chișinău, str. Costiujeni, nr. 10, ap. 47, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – contractul de vînzare-cumpărare nr.1-648 din 14.07.2021 autentificat de către notarul Palic Fedora.

Share on print