SÎRBU IGOR

Cet. SÎRBU  IGOR, domiciliat în  R. Moldova, raionul Căușeni, satul Chircăiești, str. Mihai Viteazul, nr. 188, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare-cumpărare, autentificat cu nr. 240 la 26.01.2007 de către notarul de stat Grosul Sergiu.

Share on print