ONEI LIUDMILA

Expediat cu nr.148

La data de 20.03.2023

Subsemnatul LEONID TATIAN,  la cererea cet. ONEI LIUDMILA, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. ONEI LIUDMILA, domiciliată în , satul Musteaţa, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:

– Certificat de moştenitor testamentar nr. 2963, autentificat de notarul Leonid Tatian la 28.07.2003

 

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantul ONEI  LIUDMILA, la data de 20.03.2023  conform contului spre plată nr. 514503688

 

Notarul Leonid Tatian

 

Share on print