MOROI ANDRIAN

Expediat cu nr.149

La data de 20.03.2023

Subsemnatul LEONID TATIAN,  la cererea cet. MOROI ANDRIAN, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

 Aviz privind pierderea originalului actului notarialCet. MOROI ANDRIAN, domiciliată în , satul Musteaţa, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:

– Contract de vânzare-cumpărare  nr. 5269, autentificat de notarul Leonid Tatian la 19.04.2017

 

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantul MOROI ANDRIAN, la data de 26.03.2023  conform contului spre plată nr. 500658877

 

Notarul Leonid Tatian

 

Share on print