Concurs pentru selectarea unui membru din cadrul societății civile în componența Comisiei de etică

În temeiul art. 47 alin. (6) lit. b, art. 52, alin. (1) din Legea nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor, art. 38 alin. (1) lit. b) și art. 57 alin. (1) din Statutul Camerei Notariale din Republica Moldova, adoptat de Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017 și aprobat de Adunarea Generală a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările din 23.07.2021, pct. 2.2. din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de etică a notarilor, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 20.05.2017, Camera Notarială anunță concurs pentru selectarea unui membru din cadrul societății civile în componența Comisiei de etică.

Potrivit pct. 2.3. din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de etică a notarilor, dosarul de înscriere pentru alegerea în componența Comisiei de etică se depune la sediul Camerei Notariale, care va conține următoarele :

1) Cererea de înscriere;

2) Curriculum Vitae (CV);

3) Copia buletinului de identitate;

4) Scrisoarea de recomandare din partea unei asociații obștești.

Cerințe față de candidat:

– persoană din domeniul dreptului;

– are o reputație ireproșabilă.

 Termenul limită de depunere a dosarelor 08.03.2023, inclusiv.

Date de contact:

telefon 061077753 / (022)000701;

e-mail: camera.notariala@cnm.md;

adresa poștală: mun. Chișinău, str. București 90, of. 16, MD-2012

Share on print