Railean Anghela

Cet. Railean Anghela, născut/ă la 24.01.1968,  IDNP – 2005032017682, domiciliată  în mun. Soroca,  str. Ștefan cel Mare nr. 134, bl. 1, ap. 27,  R.Moldova  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole     nr. 4362  din  17.07.2020, autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.

Share on print