Caspirovici Liubovi

Subsemnata Moscalu Elena la cererea cet. Caspirovici Liubovi solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conținut:

 

 

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

 

 

Cet. Caspirovici Liubovi, domiciliată în s. Şofrîncani, r-nul Edineţ, Republica Moldova, aduce la cunoştință pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr. 1-172 din 05.10.2021, autentificat de notarul Moscalu Elena.

 

 

Share on print