Dragomir Nina

Informaţie privind deschiderea procedurii succesorale     NOTARUL Melnic Oxana, cu sediul biroului în mun. Chişinău bd. Decebal 99/A of.3, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului Dragomir Nina, cetățean al Republicii Moldova cu numărul de identificare 2001042016046, născută la 26.03.1934, decedată la 14 aprilie 2022. Există testament. Eliberarea...

GAMANJI EVDOCHIA

NOTARUL GROSUL SERGIU, cu sediul biroului la adresa: orașul Căușeni, str. Ștefan cel Mare, 1/32, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. GAMANJI EVDOCHIA,  născută la 14.11.1944, IDNP 2002049013443, decedată  la 27  ianuarie 2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  06 martie  2023. În...

Caflevschi Alexandr

INFORMAŢIE privind deschiderea procedurii succesorale     NOTARUL POPOVICI ADRIAN, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi, strada Mihail Sadoveanu nr. 2/47, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Caflevschi Alexandr, născut la 28.01.1947, IDNP 2003004048944, decedat la                       „19” octombrie anul 2022.          Eliberarea certificatului de moştenitor este...

Bîcu Leon

Informaţie privind deschiderea procedurii succesorale NOTARUL ONOFREI TATIANA, cu sediul biroului la adresa: Mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.182, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Bîcu Leon, născut la 15.04.1936, IDNP 2001003325787, decedat la 20.03.2022. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 02.05.2023....

Croitor Olga

Informație privind deschiderea procedurii succesorale     NOTARUL VIZANT MARIANA, cu sediul biroului la adresa: mun.Chișinău, str.Alexandr Pușkin nr.26, of.207-208, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Croitor Olga, născută la data de 16.02.1944, decedată la data de 30.09.2022, numărul de identificare 2001003524339. Eliberarea certificatului de moștenitor este...

Stratila Maria

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet. Stratila Maria, cetăţeana Republicii Moldova, domiciliată în raionul Şoldăneşti, satul Răspopeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor testamentar nr. 4261 din 03.09.2015 /trei septembrie două mii cincisprezece/, autentificat de notarul Pietraru Iurie.

Ciornea Valerii

Aviz privind pierderea originalului actului notarial cet. Ciornea Valerii, domiciliată în s. Sauca, r-nul Ocnița, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar din data de 17.04.2002 cu  nr. 470, eliberat de notarul Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or.  Ocnița, M. Viteazu, 21A, R. Moldova.

Ţîgănaş Olga

NOTARUL PIETRARU IURIE, cu sediul biroului la adresa: oraşul Şoldăneşti, strada Izvoarelor nr.2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.  Cozma Gheorghe, născut la data de 05.09.1944, număr de identificare 2004047041730, decedat la 08.09.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 25.04.2023. În conformitate...

Munteanu Grigore

01.02.2023 № 14 Informație privind deschiderea procedurii succesorale   NOTARUL Cutian Aliona, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Andrei Doga 35, of. 1, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Munteanu Grigore, născut la data de 12 octombrie 1952, IDNP 0970306273685, decedat la data...

Albu Ion

Informație privind deschiderea procedurii succesorale NOTARUL LUCA PETRU, cu sediul biroului la adresa: mun.Edineţ, str.O.Cirimpei nr.60, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Albu Ion, născut la 14.06.1951, IDNP 2009014008611, decedată la 10.06.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01.03.2023. În conformitate cu prevederile art....