Costandachi Valeriu

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Costandachi Valeriu, domiciliat în RM, r-l Cantemir, s, Sadîc,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare-cumpărare nr. 22073 din 06.12.2016, întocmit de notarul Pometco Svetlana.

 

 

Share on print