Topal Maria

Cet. Topal Maria, domiciliată în mun. Bălți, str. Bulgară, 162/1, ap. 60, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a garajului metalic nr. 12041 din 20.09.2016 întocmit de notarul public Agachi Aliona.

Share on print