ROȘCA ANGELA

Dna ROȘCA ANGELA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Hîncești, satul Obileni, în numele Dlui GUZUN  VALERIU, domiciliat în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Isacova, aduce la cunoștință pierderea originalului: Contractului de donație nr. 7810 din 09.07.2008, autentificat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în municipiul Orhei, RM.

Share on print