Porubina Maria

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. PORUBINA MARIA, data nașterii 28.04.1963, domiciliată în r-ul Dubăsari, sat.Holercani, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr.5602 din data de 20.08.2012, eliberat de notarul Lăpușneanu Tamara.

Share on print