GONCEAR MARIANA

Cet. GONCEAR MARIANA, domiciliat în Republica Moldova, oraşul Orhei, strada Prieteniei nr. 42, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatelor de moştenitor legal nr. 7173 şi nr. 7175 eliberat la data de 24.12.2007, de către notarul Pîslari Tatiana, originalul căruia se păstrează în arhiva notarului Veveriţă Cristina, cu sediul biroului în mun. Orhei

Share on print