Zadnipro Nadejda

Aviz

privind pierderea originalului actului notarial

cet. Zadnipro Nadejda, domiciliată în s. Sauca, r-nul Ocnița, aduce la cunoştinţă pierderea originalelor actelor notariale: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei – părți din proprietatea comună în devălmășie din data de 29.07.2014 cu nr. 4521; Certificatului de moștenitor legal  din data de 29.07.2014 cu  nr. 4522, eliberate de notarul public Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or.  Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 65/6, R. Moldova.

Share on print