ȘOCOT LIUBA

Camerei Notariale din Republica Moldova

AVIZ   privind   pierderea

originalului actului notarial

 

Cet. ŞOCOT LIUBA ILIE, cu domiciliul în s. Crocmaz r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Certificatului cu privire la dreptul de moștenire testamentară eliberat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 3134 la 26.06.2000.

 Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 27.01.2023 conform contului spre plată nr. 96058.

 

Notarul Luchian Anatolie

Share on print