Interviu cu notarul Digori Galina, teritoriul de activitate r. Orhei ”Acceptarea și renunțarea la succesiune”

Pe lângă tristețe și durere enormă, pierderea celor dragi poate stârni diverse confuzii și dificultăți ce țin de perfectarea actelor și înregistrarea dreptului de proprietate al moștenitorilor cu privire la averea moștenită.

Astăzi inițiem o serie de discuții cu notarii din Republica Moldova, dedicate succesiunii, unde fiecare dintre Dvs. se va putea informa din prima sursă cu privire la orice problemă în materia moștenirii.

În cele ce urmează, ne-am propus să discutăm despre acceptarea sau renunțarea la succesiune cu dna Galina Digori, notar cu teritoriul de activitate în mun. Orhei, cu o experiență de mai bine de douăzeci de ani.

– Ce acțiuni trebuie să întreprindă cetățenii pentru a putea beneficia de bunurile rămase în masa succesorală după decesul unei persoane?

– Problema succesiunilor a devenit astăzi foarte actuală. Modificările legislative care au intrat în vigoare la 1 martie 2019, pandemia au creat o agitație pe segmentul instrumentării dosarelor succesorale de către notar. Din start trebuie să menționez că după decesul unei persoane, fiecare moștenitor, are dreptul să pledeze în mod individual și personal cu privire la succesiunea deschisă, adică să accepte sau să renunțe la moștenire. Atenționez că, înțelegerea modului în care are loc acceptarea sau renunțarea la moștenire este extrem de importantă, deoarece exprimarea acestei opțiuni determină dacă o persoană va primi sau nu moștenirea. Rezumativ vorbind, referindu-ne la cercul de persoane care vor avea dreptul să-și manifeste opțiunea succesorală, aceștia sunt moștenitorii legali, moștenitorii testamentari şi creditorii personali ai defunctului.

– Care este procedura de acceptare a moștenirii după modificările operate în legislația civilă din data de 01.03.2019?

– Vă mulțumesc pentru această întrebare, este absolut oportună. Este necesar să punem în lumină acest subiect, întrucât începând cu 1 martie 2019 au intrat în vigoare anumite prevederi legale care au schimbat esențial regulile generale ale acceptării moștenirii.

Așadar, anterior, majoritatea cetățenilor cunoșteau că pentru a primi moștenirea ce li se cuvine trebuie să se adreseze la notar timp de 6 luni pentru a depune o declarație de acceptare sau aveau opțiunea de a demonstra că au acceptat moștenirea tacit, prin intrarea în posesiunea patrimoniului succesoral. Neadresarea la notar sau lipsa unei oricărei alte acțiuni de manifestare a dorinței de a moșteni în temeiul legii echivala atunci cu neacceptarea moștenirii. Astfel, prevederile anterioare instituiau o prezumție de renunțare: dacă persoana nu a acceptat, se consideră că aceasta a renunțat la moștenire.

ÎNCEPÂND CU 1 MARTIE 2019, regula generală s-a schimbat radical – prezumția de renunțare a fost înlocuită cu prezumția de acceptare: DACĂ PERSOANA NU A RENUNȚAT, SE CONSIDERĂ CĂ ACEASTA A ACCEPTAT MOȘTENIREA.

– Dar ce presupune renunțarea la succesiune și care sunt efectele ei ?

– Dacă moștenitorul nu-și dorește acceptarea succesiunii, el trebuie să renunțe expres, printr-o declarație depusă la notar, în termen de 3 luni din momentul în care a aflat că are dreptul la moștenire. Dacă vă aflați în afara țării, sau în altă regiune, veți putea solicita autentificarea declarației respective la orice notar, ținând cont de regulile de legalizarea a actelor peste hotarele țării. Această declarație, va fi depusă în mod obligatoriu la notarul care desfășoară procedura succesorală în termen de 3 luni. Totodată, conform legislației în vigoare, succesorul nu poate renunța în favoarea unui terț. În cazul renunțării, dreptul de a moșteni se transmite către succesorii celui care a renunțat la succesiune.

– Din ce moment începe să curgă termenul de renunțare a succesiunii și cum se calculează acesta?

– Regula este că termenul începe să curgă din momentul deschiderii succesiunii, adică din ziua decesului persoanei. Totuși, în fiecare caz concret se va stabili momentul din care începe a curge acest termen de 3 luni pentru renunțare. În plus, Codul civil prevede situațiile în care termenul de renunțare poate fi prelungit de către notar sau de către instanța de judecată. În practică, dacă la notar se deschide procedura succesorală și se constată că există și alți moștenitori, decât cei care s-au adresat, notarul va informa acești moștenitori despre inițierea procedurii succesorale și despre dreptul lor la moștenire. Din acest moment, moștenitorii informați au dreptul să renunțe în termen de 3 luni.

Dacă un moștenitor a acceptat moștenirea în mod implicit (adică nu a renunțat timp de 3 luni) sau în mod expres (a depus la notar o declarație de acceptare a moștenirii, chiar și până la expirarea celor 3 luni pentru renunț), atunci acesta nu mai poate renunța la moștenire.

– Este posibil retragerea renunțului sau declarației de acceptare de la notar, în situația în care persoana și-a schimbat între timp opțiunea ?

– Regula este: dacă o persoană a renunțat la moștenire, aceasta nu mai poate accepta moștenirea ulterior. Aceasta înseamnă că decizia de a accepta sau a renunța la moștenire este irevocabilă și nu mai poate fi modificată. În cazul în care acceptarea sau renunțarea la moștenire a avut loc în condiții de eroare, dol sau violență, opțiunea poate fi anulată în condițiile legii, în termen de 3 luni.

– Care sunt cele mai importante aspecte ale inițierii succesiunii, pe care trebuie să le cunoască fiecare cetățean?

– Reiterez câteva momente de care trebuie să se țină cont:

1. Nu mai există termenul de 6 luni pentru a accepta moștenirea la notar;

2. Dacă persoana nu a renunțat la moștenire în termen de trei luni, se consideră că acceptă moștenirea;

3. Deși Codul Civil a instituit prezumția acceptării, PENTRU CA O PERSOANĂ SĂ MOȘTENEASCĂ EFECTIV, TREBUIE SĂ SE ADRESEZE LA NOTAR și să îndeplinească prevederile legale privind desfășurarea procedurii succesorale, și anume:

– trebuie să se adreseze la un notar care activează în localitatea/teritoriul unde a avut ultimul domiciliu persoana care a decedat;

– trebuie să depună cererea de deschidere a procedurii succesorale (se verifică dacă procedura nu a fost deschisă deja la un alt notar etc.), declarația de acceptare a succesiunii și cererea privind eliberarea certificatului de moștenitor;

– trebuie să facă declarațiile corespunzătoare, să prezinte actele necesare și să îndeplinească cerințele legale, pe care i le va explica notarul în timpul consultației.

Recomandăm ca persoanele care au dreptul la o moștenire să se adreseze la notar în scurt timp pentru o consultație în vederea stabilirii opțiunii sale succesorale. Pentru mai multe detalii puteti accesa lista notarilor activi de pe teritoriul Republicii Moldova (https://cnm.md/notari/).

Share on print