Autorizarea actelor juridice încheiate în numele minorului de către autoritatea tutelară

Camera Notarială: ”Este necesară autorizarea actelor juridice încheiate în numele minorului de către autoritatea tutelară.”

În scopul asigurării respectării interesului superior al copilului, Codul Civil al Republicii Moldova prevede în articolul 29 că actele juridice prevăzute de articolul 139 alin. (1) rămân ineficiente, adică nu produc efecte juridice, în lipsa autorizării consiliului de familie sau a autorității tutelare.

Notarul, fiind un garant al securității raporturilor juridice cu caracter privat din societate, acționând în interesele majore ale părților solicitante ale actelor juridice, se vede obligat să solicite această autorizație.

Cu regret autoritățile tutelare, în mod eronat, interpretează articolul 29 în sensul că, această normă impune obligația autorizării doar în cazul în care reprezentantul este o altă persoană decât părintele copilului. Acest fapt a generat dificultăți mari în activitatea notarilor.

În această ordine de idei, reprezentanții autorității tutelare recunosc doar obligația lor de a asigura protecția minorilor care nu pot beneficia de ocrotirea părintească.

Considerăm, că argumentul nu este doar eronat, dar și contravine grav normelor interne și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Este greșit să accepți o competență limitată, invocând doar anumite prevederi legale cu privire la protecția minorului (în speță, în cazul copiilor rămași fără ocrotire părintească).

Având în vedere faptul că tratatele internaționale au prioritate față de legislația națională, chiar dacă ar exista o contradicție, instituțiile naționale oricum rămân obligate să asigure respectarea interesului superior al copilului.

În cadrul mai multor dezbateri publice atât notarii, cât și reprezentanții mediului academic au subliniat, că obligația statului de a asigura respectarea interesului superior al copilului nu se diminuează, în cazul în care copilul este reprezentat de către părinți. Atât din cauza că principiul respectării interesului superior al copilului nu prevede excepții, cât și din cauza faptului ca între interesele copilului și interesele părinților pot apărea conflicte de interese, este absolut necesar să se intervină cât mai curând și operativ în vederea aplicării legislației și deblocării unui proces normal de încheiere a actelor juridice.

Mecanismul controlului imparțial al autorităților tutelare asupra respectării de către părinți a interesului superior al copilului și a faptului, dacă aceștia încheie actul juridic exclusiv în interesul minorului este pârghia de care statul nostru a făcut uz prin modernizarea legislației civile actuale.

În acest sens, reiterăm că tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, prevăd obligația statului, de a stabili la nivel național garanții legislative, instituționale și de altă natură, prin care s-ar garanta că orice decizie care vizează minorii, se vor adopta cu respectarea interesului superior al copilului.

Acest lucru este constant menționat în jurisprudența Curții Europene a drepturilor omului. Spre exemplu, în cauza S.L și J.L. v Croația, Curtea Europeană a statuat expres că, în conformitate cu legislația internațională copilul are speranța legitimă că autoritățile naționale vor întreprinde măsuri pentru a le proteja drepturile (în speță dreptul de proprietate încălcat de autoritățile care au sancționat înstrăinarea, în condiții defavorabile, a bunurilor unui minor).

Camera Notarială continuă eforturile pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind autorizarea de către organele de tutelă a actelor juridice încheiate în numele minorului și solicită intervenirea tuturor instituțiilor de resort în vederea soluționării cât mai rapide a situației create, care are un puternic impact asupra întregului circuit civil.

Share on print