MIHĂILĂ IOANA

Notarul Bulgac Svetlana, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr.148, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului MIHĂILĂ IOANA, născut/ă la 13.01.1954, decedat/ă la data de 04.10.2021, numărul de identificare 2007020034501. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 25.04.2023. În...

CAPMOALE MARIA

  Cet. CAPMOALE MARIA, cu domiciliul în sat. Dîngeni, r-nul Ocnița, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr. 1417 din 23.03.2000, eliberat de notarul Ludmila Dolineanu.   Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 24.01.2023, conform ordinului de încasare nr....

HROPOTINSCAIA ANNA

  Cet. HROPOTINSCAIA ANNA, cu domiciliul în sat. Dîngeni, r-nul Ocnița, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr. 1417 din 23.03.2000, eliberat de notarul Ludmila Dolineanu.   Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 24.01.2023, conform ordinului de încasare nr....

PLĂMĂDEALĂ ION

                                       Informaţie privind deschiderea procedurii succesorale NOTARUL, Şişianu Maria,  cu sediul biroului la adresa: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.11, bir.2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.PLĂMĂDEALĂ ION, născut la...

Iachimova Anna

(Anexa nr. 1 la Ghidul privind publicarea pe pagina oficială a Camerei Notariale a informației despre deschiderea procedurii succesorale notariale și a avizului despre pierderea originalului actului notarial) Subsemnatul Liudmila Gradinar solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informației despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conținut:...

Rusu Lilia

Aviz pierdere act notarial Cet. RUSU LILIA, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Vărvăreuca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare al imobilului nr. 4639 din 08.06.2012, autentificat de notarul publlic Conoval Eugenia.

Donţu Vitalie

Informație privind deschiderea procedurii succesorale Notarul GHEDREUŢAN DINA, cu sediul biroului la adresa: or. Drochia, str. 31 August 16/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. DONŢU VITALIE,  născut la 07.03.1980, IDNP 2001012017626, decedat la data de 01.05.2020. ---------- Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data...

Burduja Ion

Informație privind deschiderea procedurii succesorale       NOTARUL Goinic Cristina, cu sediul biroului la adresa: or. Florești, str. Gării 3, nr.5, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Burduja Fiodor, născut la 16.08.1947, IDNP 2007038002604, decedat la „24” septembrie  2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în...

Dogotari Vasile

Informaţie privind deschiderea procedurii succesorale     NOTARUL Conoval Ion, cu sediul biroului la adresa:or. Floreşti, str. 31 August nr. 51, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Dogotari Vasile, născut la 20.08.1960, IDNP 0971111227984, decedat la 17.01.2023. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data...

Sîrbu Nicolai

(Anexa nr. 1 la Ghidul privind publicarea pe pagina oficială a Camerei Notariale a informației despre deschiderea procedurii succesorale notariale și a avizului despre pierderea originalului actului notarial) Subsemnatul Liudmila Gradinar solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informației despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conținut:...