Anunt

Camera Notarială anunță concurs de oferte pentru contractarea unui expert în scopul elaborării analizei impactului în procesul de fundamentare a proiectelor actelor normative privind plățile notariale. Oferta urmează să conțină:

  1. date generale;
  2. informație despre experiența în domeniu;
  3. documente justificative;
  4. prețul serviciilor;
  5. declarația privind lipsa conflictului de interese;
  6. alte acte relevante.

Oferta urmează a fi datată, semnată de către ofertant, și prezentată la sediul Camerei Notariale, Chișinău, București 90, of.16,  în plic sigilat până la data de 20 februarie 2023.

Share on print