BARAJIN ANA

Informaţie privind deschiderea procedurii succesorale     NOTARUL Jernovaia Tatiana, cu sediul biroului la adresa: or.Glodeni, str.Suveranităţii nr.4, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.BANDALAC NICOLAE, născut la data de 17.07.1932, IDNP 2001009319362, decedat la data de 29 februarie 2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil...

Cecan Lidia

cet.Cecan Lidia, domiciliată în sat.Petrunea, r-nul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certicatul de moştenitor testamentar nr.3340 din 06.04.2010, intocmit de notarul C.Patereu, cu sediul biroului în or.Glodeni

Rața Ludmila Zozont

NOTARUL Nagherneac Lidia, cu sediul biroului la adresa : mun. Ungheni, str. Decebal nr.3 ap./of./4, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ILCHIU  ZOZONT, născut la 01.10.1929, IDNP 2001074231622, decedat la 04.11.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 10.03.2023 În conformitate cu prevederile...

Ganea Tatiana

Informaţie privind deschiderea procedurii succesorale   NOTARUL ONOFREI TATIANA, cu sediul biroului la adresa: Mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.182, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Ganea Tatiana, născută la 05.10.1945, IDNP 2001003520537, decedată la 04.12.2022. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data...

Obriște Petru Andrei

NOTARUL Nagherneac Lidia, cu sediul biroului la adresa : mun. Ungheni, str. Decebal nr.3 ap./of./4, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. OBRIȘTE  ANDREI, născut la 26.07.1919, IDNP f/n, decedat la 07.08.1997. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 12.01.2023 În conformitate cu prevederile...

Moraru Maria

NOTARUL MORARU-MELINTE IRINA, cu sediul biroului la adresa: orașul Nisporeni, str. Suveranităţii, nr. 13, ap. 31, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MORARU MARIA, născută la 07.01.1938, IDNP 2001024234949, decedată la 19.11.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 12.04.2023, cu condiția constatării cu...

IUREA VALENTINA

Informație privind deschiderea procedurii succesorale     NOTARUL Caraiman Aurica, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova , mun. Bălți, str. Pușkin 27/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. IUREA VALENTINA născută la 27.01.1951, IDNP 2000004176440, decedată la 13.03.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

ŞCERBULEAC VASILE

Expediat cu nr. 15 La data de  12.01.2023     Subsemnatul LEONID TATIAN, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informaţiei despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conţinut:   Informaţie privind deschiderea procedurii succesorale   NOTARUL LEONID TATIAN, cu sediul biroului la adresa: or. Făleşti, str....

NICOLINA TATIANA

NOTARUL Conoval Eugenia, cu sediul biroului la adresa: R. Moldova, or. Floreşti, str. V. Lupu, 48, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. NICOLINA TATIANA, născută la 10.03.1957, număr de identificare 2005038041881, decedată la 11.11.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 11.04.2023. În conformitate...