Regulile de călătorie a minorilor peste hotarele Republicii Moldova

Baza juridică care reglementează condițiile pentru ieșirea din și intrarea în Republica Moldova constituie Legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova.

Legislația Republicii Moldova permite unuia din părinți să călătorească cu copilul minor peste hotare. Acordul ambilor părinți este necesar doar în cazul în care minorul pleacă să domicilieze în străinătate.

Astfel, minorii, care călătoresc cu pașaportul de cetățean al Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi de a intra în țară numai însoțiți de unul dintre reprezentanții lor legali sau de un însoţitor desemnat prin declarația semnată de unul dintre părinți/reprezentanți legali și legalizată notarial. În declaraţie se va indica scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.

Pentru început, în cazul în care planificăm o călătorie cu copiii minori, trebuie să ne asigurăm neapărat că pașaportul este perfectat pe numele lor și acesta are valabilitatea necesară. Astfel, din primele zile de la naștere trebuie obținut documentul de călătorie.

Autoritățile de frontieră vor permite ieșirea din Republica Moldova a cetățenilor minori, însoțiți de o persoană adultă în următoarele cazuri:

– minorul este titular al unui pașaport individual și călătorește în străinătate însoțit de cel puțin unul din reprezentanții săi legali;

– minorul este titular al unui pașaport individual și călătorește însoțit de un însoțitor, desemnat prin declarație de către un reprezentant legal.

Responsabili pentru viaţa, sănătatea şi asigurarea drepturilor şi intereselor persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani care au ieşit din ţară sînt reprezentanţii legali ai acestora. În lipsa reprezentanţilor legali în cadrul unor grupe organizate, răspunderea o poartă conducătorii grupelor.

Minorii pot să traverseze frontiera de stat fără de însoțitor dacă:

– au atins vârsta de 14 ani,

– sunt înmatriculați la studii în instituții de învățământ din alte state,

– prezintă actul de înmatriculare la instituția de învățământ,

– prezintă declarația – acord al unui dintre părinți pentru ieșirea/intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali – consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.

Minorii care traversează frontiera de stat sunt supuși aceluiași control ca și adulții, conform regulilor generale. Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislația acestuia.

Share on print