Desfacerea căsătoriei la notar

Cuplurile care decid să își desfacă căsătoria pe cale amiabilă pot alege varianta divorțului la notar. Spre deosebire de opțiunea divorțului în fața instanței judecătorești, divorțul la notar este o procedură mult mai simplă și rapidă, chiar și în cazul existenței copiilor minori, atât timp cât ambii soți sunt de acord în privința acestor aspecte. Datele statistice arată că, în ultimii doi ani 1053 de căsătorii au fost desfăcute la notar.

Din martie 2019 în Republica Moldova a intrat în vigoare Legea privind procedura notarială care le permite notarilor să emită inclusiv încheieri de desfacere a căsătoriei. Conform modelului aprobat de Ministerul Justiției, procedura de divorț la notar începe cu o cerere semnată de ambii soți.

La momentul înregistrării cererii, notarul acordă soţilor un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. La expirarea termenului, dacă soţii și-au exprimat consimţămîntul liber şi neviciat şi sînt îndeplinite, cumulativ, şi celelalte condiţii legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, notarul emite încheierea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor. Încheierea de desfacere a căsătoriei produce efectul juridic al unui act de stare civilă de desfacere a căsătoriei.

În termen de 3 zile de la data emiterii încheierii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților, notarul transmite organului de stare civilă teritorial pentru efectuarea înregistrării actului de stare civilă. Ca urmare a înregistrării se întocmeşte actul respectiv de stare civilă, pe a cărui bază se eliberează certificatul de stare civilă.

Notarul examinează cererea de desfacere a căsătoriei în prezenţa ambilor soți sau în prezența unuia dintre soți, dacă anterior notarului i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi de examinare a cererii în absenţa sa. Pentru mai multe detalii, sau dacă aveți nevoie de consultație în procesul de desfacere a căsătoriei, puteți accesa lista notarilor activi de pe teritoriul Republicii Moldova.

Share on print