GALAMAGA VASILE

Dl GALAMAGA VASILE, cetățean al Republici Moldova, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Chișinău, șoseaua Balcani nr. 8, ap. 60, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 876 din 20.02.2006, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în municipiul Orhei, RM, pe numele mătușii sale, dna DELIU VERA, decedată la data de 05.05.2022, IDNP: 2001075384271.

Share on print