Furdui Maria

Furdui Maria,  cetățeana RM, născută la  data de 07.04.1944, codul personal 2001047211569, identificată prin buletinul de identitate A47040504 eliberat la 27.04.2011 de către autoritățile R. Moldova, domiciliată în  R. Moldova, mun. Chișinău, șos. Hîncești nr. 206, ap. 6, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor legal nr. 1607 eliberat la 30.03.2010  de către notarul privat, Cornos Elena, pe numele meu, cet. Furdui Maria

Share on print