Odajiu Alexandru

Cet. Odajiu Alexandru, domiciliat în sat. Risipeni, r-nul Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de vînzare/cumpărare cu nr.8347 din 10.12.2002, autentificat de notarul Şoldan Iurii din or. Făleşti.

Share on print