Ioxa Lilia

Cet. Ioxa Lilia, domiciliată în mun.Chişinău, str. Kiev, nr. 4, ap.4, aduce la cunoștință pierderea originalului actelor notariale: Contractele de vînzare-cumpărare nr. 6707 și nr. 6708 din 20.11.2007, întocmite de notarul privat Valentina Roman.

Share on print