Bistriţa Larisa

Cet. Bistriţa Larisa, domiciliat în sat. Chetriş, r-nul Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie cu nr.3758 din 12.04.2018, autentificat de notarul Şoldan Iurii din or. Făleşti.

Share on print