Voleac Igor

cet. Voleac Igor, domiciliat în: or. Ocniţa, str. Entuziaştilor, nr. 18, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare – cumpărare din data de 28.03.2012 nr. 3201, autentificat de notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. Mihai Viteazul, 21A, R. Moldova.

Share on print