Tonofa Ruxanda

Cet. Tonofa Ruxanda, născut (ă) la 06.12.2000, IDNP – 2005032031615, domiciliat(-ă) în  mun. Soroca, str. A. Mateevici nr. 1, ap. 4,  R. Moldovaaduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de  donaţie a  imobilului nr. 1-1425 din 08.10.2021, autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.

Share on print