Melnic Vasili

Cet.Melnic Vasili, domiciliat în mun.Edineţ, str.Şos.Bucovinei nr.15, ap.5, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr.1/7-4022 din 03.08.1994.

Share on print