DOBREANSCHI VALERIE

NOTARUL Pascari Viorica, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 15/1, anunță, că la data de 16.11.2022 a fost deschisă procedura succesorală în urma decesului cet.  DOBREANSCHI VALERIE, născut la data de 12.06.1936, IDNP 0950611898487, decedat la data de  30.04.2022. EXISTĂ TESTAMENT.

        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 25.02.2023, cu condiția constatării cu certitudine a faptelor necesare pentru justificarea cererii privind eliberarea certificatului.

        În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

      Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rzultă din calitatea de moștenitor.

Share on print