RACOVCEN ZINOVIA

NOTARUL MACAR VERONICA, cu sediul biroului la adresa: mun.Hînceşti, str.Chişinău, nr.6, anunţă că la data de 17.11.2022 a fost deschisă procedura succesorală în urma decesului cet. RACOVCEN ZINOVIA, născută la 14.05.1950 cod personal 2007020037719, decedată la data de 14.08.2022.-----------------------------------------------------------------------------         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată peste 3 (trei) luni...

Gașițoi Valentina

        NOTARUL Agachi Aliona, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi,  strada Puşkin, 44, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Gașițoi Valentina, născută la 06 aprilie 1953, IDNP 2001004615047, decedată la 05 ianuarie 2021.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 17.12.2022....

Gașițoi Ivan

NOTARUL Agachi Aliona, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi,  strada Puşkin, 44, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Gașițoi Ivan, născut la 24 aprilie 1950, IDNP 2005004106286, decedat la 10 mai 2022.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 17.12.2022.        ...

SAFRONII TAMARA

NOTARUL Șevciuc Viorica, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.N.Zelinski nr.26/1, of.3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. SAFRONII TAMARA, născută la 13 aprilie 1954, care a urmat la data de 27 octombrie 2022, IDNP 0971705423747, cu locul reședinței obișnuite în Republica Moldova, mun.Chişinău, bd.Cuza-Vodă...

MUNTEAN ALEXANDRU

NOTARUL Gulian Irina, cu sediul biroului la adresa: mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 33, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MUNTEAN ALEXANDRU, născut la 30.08.1955, IDNP 2003033052156, decedat la 28 iunie 2022.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data (17.02.2023).         În...

Mîrzac Alexandru

Cet. Mîrzac Alexandru, născut la data de 27.06.1958, număr de identificare 0960309551264, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, rl. Anenii Noi, sat. Șerpeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului de pământ, nr. 4225 din data de 31.12.2003, autentificat de notarul Pârcălab Valentina, cu sediul...

Savin Serafima

NOTARUL Lencuţa Iulia, cu sediul biroului la adresa: mun.Orhei, str.Vasile Mahu nr.143/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Savin Serafima, născută la 15 ianuarie anul 1945, IDNP 2001074019077, decedată la 21 octombrie anul 2020 (douăzeci şi unu octombrie anul două mii douăzeci). Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată...

Savin Pavel

NOTARUL Lencuţa Iulia, cu sediul biroului la adresa: mun.Orhei, str.Vasile Mahu nr.143/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Savin Pavel, născut la 30 septembrie anul 1971, IDNP 2000027133116, decedat la 29 mai anul 2019 (douăzeci şi nouă mai anul două mii nouăsprezece). Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată...

DOBREANSCHI VALERIE

NOTARUL Pascari Viorica, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 15/1, anunță, că la data de 16.11.2022 a fost deschisă procedura succesorală în urma decesului cet.  DOBREANSCHI VALERIE, născut la data de 12.06.1936, IDNP 0950611898487, decedat la data de  30.04.2022. EXISTĂ TESTAMENT.         Eliberarea certificatului de moștenitor...

Ababii Sergiu

NOTARUL Cutian Aliona, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Andrei Doga 35, of. 1, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Ababii Sergiu, născut la data de 21 februarie 1946, IDNP 2003002025084, decedat la data de 02 aprilie 2022.             Eliberarea certificatului de moştenitor...