REUNIUNE DE LUCRU PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI DE INTENSIFICARE A COLABORĂRII ÎNTRE NOTARIATUL ROMÂN ȘI CEL DIN REPUBLICA MOLDOVA

Întru asigurarea continuității și intensificării colaborării interstatale în domeniul notariatului între România și Republica Moldova, ca rezultat al vizitei de lucru în România a reprezentanților Camerei Notariale din Republica Moldova, desfășurată în perioada 25-28 august 2022, la invitația Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, a Camerei Notarilor Publici București și a Camerei Notarilor Publici Brașov, în vederea realizării schimbului de bune practici și de informații privind digitalizarea activității notariale, organizarea și păstrarea arhivelor notariale, precum și evoluția legislației notariale din ambele state, în perioada 31 octombrie – 02 noiembrie 2022, a avut loc o nouă rundă de activități desfășurate la Chișinău.
Delegația din România a fost condusă de Dna Doina Rotaru, Prim-vicepreședinte al UNNPR și Dl Ion Marin, Vicepreședinte al UNNPR, însoțiți de Dl Ionel Mihăescu, Director general al Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN-INFONOT), Dna Anca Crăciunoiu, reprezentant al UNNPR și notarul public Florea Isbășoiu, CNP Brașov.
Notariatul din Republica Moldova a fost reprezentat la discuții de Dna Lilia Chirtoacă, Președintele Camerei Notariale din Republica Moldova, membrii Consiliului Camerei Notariale și alți notari.
În prima zi de întrevederi, delegația română a vizitat biroul unui notar, unde au fost prezentate condițiile de păstrare a arhivei activității notariale și, totodată, accesul la registrele publice, prin platforma de interoperabilitate oferită de autoritățile de stat, necesare în desfășurarea activității notariale, reglementate de Legea Republicii Moldova nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor și Legea Republicii Moldova nr. 246 din 15.11.2018 privind procedura notarială. În acest context, colegii din România au salutat interoperabilitatea între autorități, notarul fiind un pilon de baza care are accesul la datele din registrele publice, ce prezintă un pas important pentru asigurarea calității actului notarial.
În continuarea discuțiilor pe segmentul digitalizării activității notariale, reprezentanții ambelor delegații au participat la Conferința internațională cu genericul „Digitalizarea actelor juridice în contextul modernizării serviciilor publice”, organizată la data de 01 noiembrie 2022 de către Agenția de Guvernare Electronică în cooperare cu Departamentul Drept Privat și Departamentul Drept Public ale Facultății de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova.
La panelul consacrat asistenței notariale electronice și forței juridice a actelor notariale în format electronic, moderat de către notarul Vitalii Pistriuga, au participat experți în domeniu, notari din țară și de peste hotare, printre care și Doina Rotaru, Prim-vicepreședinte al UNNPR, Lilia Chirtoacă, Președintele Camerei Notariale din Moldova, Dl Larry de Mateo, Universitatea din Florida, SUA, Dr. Jens Bormann, Președintele Camerei Notariale din Germania, notarul Valeriu Eșanu, Consiliul Notarial Franța, Ludmila Beliban-Rațoi, membru al CCN și notarul Denis Bejenar, care au abordat subiecte privind implementarea actului notarial electronic sub diferite aspecte.
În cadrul conferinței, Dna Doina Rotaru, Prim-vicepreședinte al UNNPR, a prezentat o analiză a evoluției legislației în domeniul activității electronice din România, realizările din activitatea notarială, în special despre informatizarea serviciului notarial prin administrarea registrelor naționale notariale, implementarea softurilor de gestiune a birourilor notariale și orice altă activitate de informatizare/ digitalizare, prin intermediul aplicației „iNot”, care este un program informatic dezvoltat de CNARNN- Infonot pentru gestiunea activității notariale și alte platforme create și dezvoltate pentru garantarea securității actului notarial.
În intervenția sa în cadrul conferinței, Dna Lilia Chirtoacă, Președintele Camerei Notariale din Republica Moldova, a prezentat informații despre demersurile instituționale ale Camerei Notariale către Uniunea Internațională a Notariatului Latin pentru a analiza experiența statelor care au implementat deja autentificarea electronică și alte acțiuni întreprinse, precum demararea procesului de pregătire în vederea elaborării amendamentelor la legislația națională privind implementarea tehnologiilor informaționale în activitatea notarială și dezvoltarea sistemului E-notary, dar în mod prioritar cu asigurarea securității raporturilor juridice, condiție indispensabilă pentru prevenirea litigiilor. În discursul său, Președintele Camerei Notariale din Republica Moldova a subliniat, că domeniul electronic reprezintă un mediu nou pentru actele notariale din Republica Moldova, însă prioritatea actului notarial electronic trebuie să rămână aceeași cum este actul notarial în forma sa clasică, cu scopul de a garanta autenticitatea, de a asigura confidențialitatea datelor și securitatea raporturilor juridice.
Programul întrunirilor profesionale a continuat cu primirea delegației din România la Ministerul Justiției al Republicii Moldova, la care au participat Secretarul de stat Veronica Mihailov-Moraru, Secretarul general Stela Ciobanu, Dinu Vataman, Director al Agenției Resurse Informaționale Juridice, Cristina Rusu, Șef al Direcției profesii și servicii juridice, Elena Poalelungi, Șef adjunct al Direcției profesii și servicii juridice, Ion Glavan, Consultant principal al Direcției elaborare acte normative, precum și alți reprezentanți al Ministerului Justiției și membrii Camerei Notariale din Republica Moldova. În cadrul acestei întrevederi, au fost purtate discuții pe subiecte ce țin de registrul electronic al procurilor, plățile notariale, asigurarea păstrării arhivei activității notariale și transmiterea acesteia spre păstrare provizorie către Camera Notarială. Delegația notariatului din România va acorda sprijinul la elaborarea registrelor electronice și softurilor necesare în activitatea notarială, consultanță ce ține de păstrarea arhivei notariale și în alte domenii pentru a asigura calitatea serviciilor prestate și a spori încrederea statului și a societății în activitatea notarială din țara noastră.
Colegii români au vizitat sediul Camerei Notariale din Republica Moldova, unde au fost puse în discuție proiectele în derulare și necesitatea asigurării unui suport informațional pentru implementarea cu succes a acestora în Republica Moldova. Totodată, Camera Notarială a oferit oaspeților noștri ocazia de a vizita unul dintre obiectivele turistice cunoscute: Castelul Mimi. Reprezentanții Camerei Notariale din RM au mulțumit partenerilor români pentru susținerea oferită.
Notariatele din Republica Moldova și România continuă colaborarea în realizarea schimbului de bune practici și experiență, în vederea dezvoltării relațiilor profesionale durabile interstatale în domeniul activității notariale.

Share on print