CEBOTARI IVAN

NOTARUL Toma Elena, cu sediul biroului la adresa: or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, nr. 17, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CEBOTARI IVAN, decedat la 27.07.2022, cod personal 2003040017113.

       Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 04.02.2023.

        În Conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen .de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat d.e notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea. 

        Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.

Share on print