Comunicat

La data de 7 octombrie curent, un grup de notari din Republica Moldova a participat în cadrul simpozionului cu genericul ” L’acte authentique electronique et la signature a distance en Europe” (Actul autentic electronic și semnătura la distanță în Europa), care a avut loc în orașul Paris, organizat de Institutul European de Cercetare și Studii Notariale (IRENE).
Evenimentul s-a desfășurat în doua sesiuni științifice. În prima parte au fost prezentate unele aspecte privind geneza și evoluția actului autentic electronic și cadrul normativ prin care a fost instituit, practica aplicării actului autentic electronic, raportori fiind reprezentanții Uniunii Internaționale a Notariatului Latin (UINL), a Comisiei pentru Afaceri Europene (CAE), notari din Italia (Torino), Franța (Meudon), Germania (Stuttgart). În a doua sesiune au fost prezentate informații despre acțiunile întreprinse de Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE) și CAE privind semnătura la distanță, actul autentic electronic, inclusiv prezentarea instrumentelor electronice implementate de către notariatul francez, raportori fiind reprezentanții Consiliului Superior al Notarilor, UINL, CAE, notari din Belgia (Brussels), Franța (Versailles). La finalul colocviului au fost prezentate obiectivele și concluziile UINL în ceea ce privește noile tehnologii și semnarea la distanță a actelor autentice.
Comunitatea notarială din Republica Moldova este preocupată de a implementa tehnologiile informaționale, dar cu asigurarea securității raporturilor juridice, condiție indispensabilă pentru prevenirea litigiilor. În contextul progreselor tehnologice și a extinderii digitalizării globale, perspectivele de dezvoltare a activității notariale impun o deschidere și cooperare, pentru a avansa în această direcție în condiții de maximă siguranță juridică în mediul digital.

Share on print