LUPAŞCO NINA

Notarul PURCEL LUDMILA, cu sediul pe adresa: or. Rîşcani, str. Independenţei, nr. 20, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. LUPAŞCO NINA, născută la 12 iunie anul 1937, IDNP 2001075042034, decedată la 11 decembrie anul 2020. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată peste o lună din momentul publicării...

Crangaci Tamara

NOTARUL BUTNARU MARINA, cu sediul biroului la adresa: or. Anenii Noi, piaţa 31 August, nr. 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Crangaci Tamara, născut/ă la 26.08.1950, IDNP 2001075081156, decedat/ă la 21.05.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 13.01.2023 cu condiţia constatării cu...

IOVENCO VALENTINA

NOTARUL Bejan-Umanschi Marina, cu sediul biroului la adresa: or. Drochia, str. M.Varlaam, nr. 21/1, R. Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. IOVENCO VALENTINA,  a.n. 12.03.1955, decedată la 17.10.2021, IDNP2005004086465. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 18.01.2023. În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

Cozlova Alexandra

NOTARUL, Galaju Ana, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova,  mun. Chișinău, str. Miron Costin, nr. 7, of. 107,  anunță  despre  deschiderea  procedurii  succesorale  în  urma  decesului cet.  Cozlova Alexandra,  născută  la 18 octombrie 1944, IDNP 0950911893964,  decedată la 18 septembrie 2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

Botnariuc Natalia

Cet. BOTNARIUC Natalia, domiciliată în sat. Brătuşeni, r-nul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificate de moştenitor legal nr. 4922 şi nr. 4922/1 din 21.08.2003 eliberate de notarul Antoficiuc Alexandru.

Copetman Polina

NOTARUL Romanescu Mihail, cu sediul biroului la adresa: or. Rezina, str. 27 August 46, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Copetman Polina, născută la 21.08.1960, IDNP 0980207286637, decedată la 23.04.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 14.01.2023. În conformitate cu prevederile art. 2390...

Comunicat

La data de 7 octombrie curent, un grup de notari din Republica Moldova a participat în cadrul simpozionului cu genericul ” L’acte authentique electronique et la signature a distance en Europe” (Actul autentic electronic și semnătura la distanță în Europa), care a avut loc în orașul Paris, organizat de Institutul...

Pomîrlean Stella

Cet. Pomîrlean Stella, domiciliată în Republica  Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4, ap. 45, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moștenitor legal  cu nr.6-10931 din 31.12.2004, eliberat de notarul privat Patereu Claudia, cu sediul în or. Glodeni, str. Suveranităii 6.

Stegarescu Alina

NOTARUL Radu Boldescu, cu sediul biroului la adresa: mun. Soroca str. M. Eminescu nr. 11, Republica Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Stegarescu Nicolae,  născut(ă) la 24.05.1990, IDNP  2005032093408, decedat(ă) la  01.10.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  14.02.2023. În conformitate cu...

BORDIAN NINA

NOTARUL PAVALATII RUXANDA, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 24, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BORDIAN NINA, născut(ă) la 07.12.1951, IDNP 2008048002495, decedat(ă) la 27.08.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 13.01.2023. În conformitate cu prevederile art. 2390...