ZUBENCO VLADIMIR

Notarul GHEDREUŢAN DINA, cu sediul biroului la adresa: or.Drochia, str. 31 August 16/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ZUBENCO VLADIMIR,   născut la 18.11.2020, IDNP 0971607122948, decedat la data de 20.08.2022. ------- Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 22.11.2022.      ...

PORCESCU NADEJDA

Notarul GHEDREUŢAN DINA, cu sediul biroului la adresa: or.Drochia, str. 31 August 16/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. PORCESCU NADEJDA, născută la 22.01.1935, IDNP 2001012299923, decedată la data de 20.08.2021. ------ Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 22.11.2022.        ...

MANEA ZINAIDA

Notarul GHEDREUŢAN DINA, cu sediul biroului la adresa: or.Drochia, str. 31 August 16/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MANEA ZINAIDA,   născută la 27.05.1952, IDNP 2004012093258, decedată la data de 23.05.2021. ------- Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 22.11.2022.      ...

Reşetnic Ilie

Cet. Reşetnic Ilie, domiciliat în oraşul Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de vînzare/cumpărare cu nr.1-332 din 27.02.1968, autentificat de notarul de stat Poleacova din or.Făleşti.

Bejenari Vladimir

Cet. Bejenari Vladimir, domiciliat în sat. Pîrliţa, r-nul Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de vînzare/cumpărare cu nr.2347 din 12.05.2004, autentificat de notarul Şoldan Iurie din or. Făleşti.

Danilov Constantin

NOTARUL Stati Natalia, cu sediul biroului la adresa: or. Basarabeasca, str. K. Marks, 55, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Danilov Constantin, născut la 11.04.1964, IDNP 2001045246507, decedat la 11.06.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 14.11.2022         În conformitate...

Caradja Maria

NOTARUL Stati Natalia, cu sediul biroului la adresa: or. Basarabeasca, str. K. Marks, 55, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Caradja Maria, născută la 10.01.1961, IDNP 0961607152076, decedat la 09.01.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 19.12.2022         În conformitate...

Cadîn Nadejda

et. Cadîn Nadejda, domiciliată în or. Basarabeasca, str. K.Marks, 103, ap. 6, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie înregistrat cu nr. 2604 din 01.07.2013 și Certificatului de moștenitor legal înregistrat cu nr. 2608 din 01.07.2013, eliberate de către notarul...

Uzun Maria

NOTARUL Liudmila Gradinar, cu sediul biroului la adresa: m. Comrat, str. Tretiacov, 36, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Uzun Maria, 02.09.1939, decedat/ă la 26.14.2021, IDNP 2001019304839.         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen...

Mandalac Ioana

NOTARUL, Vidrașcu Alexandra, cu  sediul biroului la adresa: mun. Chișinău,  str. Mitropolit Varlaam nr. 69, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Mandalac Ioana, născută la data de 22.12.1950, IDNP0990402034601, decedată la data de 14.09.2022. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 22.12.2022.  În conformitate...