Anunț

Urmare a generalizării rezultatelor interviului, etapa a II-a a concursului de selectare a angajaților Camerei Notariale, desfășurat la data de 10.10.2022, comunicăm că nici un candidat nu a obținut punctajul minim necesar pentru promovarea etapei de interviu, iar candidatul Dodița Irina, s-a retras din concurs la etapa interviului.

Share on print