DOBULEAC ECATERINA

NOTARUL  STRÎMBU  VALENTINA, cu sediul biroului la  adresa: or. Briceni, str. Independenţei, nr.21, Republica Moldova, anunţă despre  deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet.     DOBULEAC  ECATERINA,  născută  la  21   aprilie   1953,  număr de  identificare     0963004043225,    decedată  la   15     august  ...

COJUHARI NINA

NOTARUL  STRÎMBU  VALENTINA, cu sediul biroului la  adresa: or. Briceni, str. Independenţei, nr.21, Republica Moldova, anunţă despre  deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet.     COJUHARI    NINA,  născută  la  05   mai   1946,  număr de  identificare     2005007051170,    decedată  la   05   decembrie  2021....

MOLOŞAGA MILIA

NOTARUL  STRÎMBU  VALENTINA, cu sediul biroului la  adresa: or. Briceni, str. Independenţei, nr.21, Republica Moldova, anunţă despre  deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet.     MOLOŞAGA  MILIA,  născută  la  16   august   1954,  număr de  identificare     2006007007484,    decedată  la   01    iulie   2022....

COPTILEŢ MARIA

NOTARUL  STRÎMBU  VALENTINA, cu sediul biroului la  adresa: or. Briceni, str. Independenţei, nr.21, Republica Moldova, anunţă despre  deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet.     COPTILEŢ  MARIA,  născută  la  10   august   1941,  număr de  identificare     2001007300294,    decedată  la   16    martie  2022.  ...

RUSSU ZINAIDA

NOTARUL  STRÎMBU  VALENTINA, cu sediul biroului la  adresa: or. Briceni, str. Independenţei, nr.21, Republica Moldova, anunţă despre  deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet.     RUSSU ZINAIDA,  născută  la  13   ianuarie   1928,  număr de  identificare     2001007221256,    decedată  la   14    iunie  2020.  ...

ŞOVGUR VALENTIN

NOTARUL  STRÎMBU  VALENTINA, cu sediul biroului la  adresa: or. Briceni, str. Independenţei, nr.21, Republica Moldova, anunţă despre  deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet.     ŞOVGUR   VALENTIN,  născut  la  01  februarie   1949,  număr de  identificare      2003007021988,    decedat  la   08    martie  2022.  ...

BUJIEVSCAIA TAMARA

NOTARUL  STRÎMBU  VALENTINA, cu sediul biroului la  adresa: or. Briceni, str. Independenţei, nr.21, Republica Moldova, anunţă despre  deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet.     BUJIEVSCAIA   TAMARA,  născută  la  06   octombrie   1957,  număr de  identificare     2004007033946,    decedată  la   03   decembrie  2021....

RÎHLEA VALERIU

NOTARUL  STRÎMBU  VALENTINA, cu sediul biroului la  adresa: or. Briceni, str. Independenţei, nr.21, Republica Moldova, anunţă despre  deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet.     RÎHLEA   VALERIU,  născut  la  27   aprilie   1952,  număr de  identificare     2003007026949,    decedat  la   11    iulie  ...

ŢURCAN LEONID

NOTARUL  STRÎMBU  VALENTINA, cu sediul biroului la  adresa: or. Briceni, str. Independenţei, nr.21, Republica Moldova, anunţă despre  deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet.     ŢURCAN   LEONID,  născut  la  06   octombrie   1955,  număr de  identificare     0982005073840,    decedat  la   18    mai   ...

TCACIUC EVGHENIA

NOTARUL  STRÎMBU  VALENTINA, cu sediul biroului la  adresa: or. Briceni, str. Independenţei, nr.21, Republica Moldova, anunţă despre  deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet.     TCACIUC    EVGHENIA,  născută  la  09   septembrie   1928,  număr de  identificare     2002007062649,    decedată  la   10    septembrie   ...